Sk1718 - Vytahování bárky, Alois Moravec

Rozměr: 30x42 cm

Autor: Alois Moravec (1899-1987)

Studie na UMPRUM v Praze u prof.E.dítěte a Hoffbauera, F.Kysely, AVU u M.Švabinského

Technika: olej na desce

Více informací

12 000,00 Kč

Více informací

Narodil se 5. 1. 1899 v Malé Chýšce u Milevska a zemřel 6. 3. 1987 v Praze.

Malíř, grafik.

V letech 1913 – 1916 studoval u profesorů E. Dítěte, A. Hofbauera a F. Kysely na UMPRUM v Praze, v letech 1916 – 1920 na grafické speciálce u M. Švabinského na AVU v Praze. Učil na Odborné škole typografické a dalších středních školách v Plzni a Praze. Byl členem Umělecké besedy, SČUG Hollar, Jihočeských výtvarníků a Západočeských výtvarníků v Plzni, s nimiž vystavoval. Věnoval se malbě, volné a užité grafice, kresbě, ilustraci, knižním obálkám a tvorbě exlibris. Jeho trvalou inspirací byla krajina a lidí jižních Čech. V optimisticky laděném malířském díle, charakteristickém hýřivými barvami, se zrcadlí vztahy mezi přírodou a člověkem.  Je zastoupen ve sbírkách NG v Praze, AJG v Hluboké nad Vltavou, Východočeské galerie v Pardubicích, Oblastní galerie v Liberci, Západočeské galerie v Plzni, zámku v Březnici, Městského muzea a galerie ve Vodňanech a jinde.